Værd at vide om Hobro Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Eftersyn af skibsmedicinkister
 • Genordination
 • Leverance til medicinkister
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Antistoftest for COVID-19
 • Influenzavaccination af 2-6-årige børn
 • Influenzavaccination til 82
 • Influenzavaccinationer
 • Kompressions- og støttestrømper
 • Pneumokokvaccination
 • Vaccination mod COVID-19

Andre ydelser

 • Apovac
 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Apotekets kunder må maksimalt opleve en gennemsnitlig ventetid på 3 min. Maksimalt 5 % af kunderne må opleve at vente mere end 10 min. Servicemålet skal være opfyldt på hverdage 0900-1730 og lørdage 0900-1300. Registreres løbende.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Apotekets gennemsnitlige ventetid i uge 31/2020 var 2,9 minuntter. 3% af vores kunder ventede mere end 10 min.
 • Ekspeditionstid
  Apoteket har just in time og cito ekspedition, hvilket betyder at kunden bliver ekspederet med det samme uden ventetid.
 • Fejludlevering
  Apotekets fejludleveringer må ved receptekspedition højst være 0,02 %, fejludleveringer i forhold til antal ekspeditioner, målt over 6 måneder
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,016 % opgjort fra 01-01-2021 - 30-06-2021
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Apoteket fejludleveringer må ved receptekspedition i forbindelse med dosisdispensering ikke overstige 0,02%, målt over 6 måneder
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Apoteket har i forbindelse med seneste årsopgørelse pr 01-01-2021 registreret 0 fejl i forbindelse med dosisdispensering.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apotekets leveríngsevne skal ligge på 98%, målt over en uge
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Apotekets leveringsevne målt i uge 49/2020 99,09% for produkter på recept og 100% for håndkøbslægemidler og udvalgte frihandelsvarer

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Det er apotekets mål, at 90 % af apotekets kunder, der køber receptmedicin, dosisdispenseret medicin eller håndkøbslægemidler, inviteres til dialog. Evalueres årligt.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  92 % af alle kunder er blevet tilbudt rådgivning og information ved måling i maj 2021
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Ved receptordinerede lægemidler samt håndkøbslægemidler som sendes til forbrugerne bliver 100 % af kunderne informeret om, at yderligere oplysninger om lægemidlerne kan fås ved kontakt til apoteket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100% informeres om at de kan kontakte apoteket for yderligere information

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Gunder Gundersen
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  17
 • Apotekets farmakonomelever
  0
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  9

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Kørerampe til kørestolsbrugere, automatiske døre, Vagtlokale
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Salg af krykstokke!

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 70,3% 24,4% 5,4%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 80,3% 10,7% 9,0%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes