Artboard 1

Værd at vide om Holstebro Svane Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom

Distribution

 • Køventetid
  gennemsnitlig ventetid mindre end 3,5 min og max. 3 % venter længere end 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  gennemsnitsventetid 2,4 min, uge 24 2020, 1% ventede mere end 10 min.
 • Fejludlevering
  max. 0,02% fejl
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,003% i første halvår 2020
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  max. 1 fejl årligt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  1 fejl i første halvår 2020
 • Servicegrad (leveringsevne)
  manglende leverance ved højst 3 % af receptekspeditioner.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  manglende leverance i 1,1 % af ekspeditioner i uge 43 2019

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Birgitte Nørskov Pedersen
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  12
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  god fysisk tilgængelighed for handicappede

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 85,6% 8,3% 6,1%
Landsgennemsnit 80,1% 13,6% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 81,8% 11,1% 7,1%
Landsgennemsnit 79,8% 10,9% 9,4%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2020 til december 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes