Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Horsens Søndergades Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Medicin

Vaccination

 • Rejsevaccinationer
 • Vaccination mod helvedesild
 • Vaccination mod HPV
 • Vaccination mod stivkrampe og difteri
 • Vaccination mod TBE

Kommuner og sundhedspersoner

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige køtid må max. være 5 minutter, 95% skal være ekspederet indenfor 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Opfyldt 2. halvår 2022: Gennemsnitlig ventetid 2,6 min. og kun 1,2 % venter mere end 10 min.
 • Ekspeditionstid
  Vi ekspederer kunderne straks de fremkaldes på nummer. Brug sundhedskortet i nummersystemet og afvent hviken kasse som kalder nummeret frem.
 • Fejludlevering
  Der må højst ske fejl i 2 ud af 10.000 udleveringer = 0,02 % fejl
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Opfyldt: 0,003 % i 2. halvår 2022
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst ske 3 fejl pr. halve år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Opfyldt: 1 fejl i 2. halvår 2022
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% hviket betyder at vi i 98 ud af 100 ekspeditioner har varen på lager når kunden henvender sig.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Opfyldt: Februar 2023: 98,2 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af vores kunder inviteres til dialog for information/rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Opfyldt jan 2023: 94,5 % inviteret til dialog
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder kan på bilag se ændring af medicinnavne og kan telefonisk kontakte apoteket for yderlige information.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Målt januar 2023: Utilstrækkeligt datagrundlag

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Bente Wittrup Præstbrogaard
 • Apotekets farmaceuter
  3 farmaceuter
 • Apotekets farmakonomer
  11 farmakonomer
 • Apotekets farmakonomelever
  3 elever
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2 logistikmedarbejdere, 1 chauffør

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Rampe og ringklokke ved bagindgang til apoteket
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Fritages for nummertræk, hjælp til rampe, udbringning

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 88,3% 6,5% 5,2%
Landsgennemsnit 81,8% 12,3% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 69,3% 12,6% 18,1%
Landsgennemsnit 79,8% 9,2% 11,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2022 til december 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes