Artboard 1

Værd at vide om Hundested Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Medicinsamtale, kom godt i gang med din medicin
 • Ryd op i medicinskabet
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje

Distribution

 • Køventetid
  95,0% af kunderne indenfor 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  99,7% af kunderne indenfor 10 minutter
 • Ekspeditionstid
  Ikke relevant da apoteket har direkte ekspedition
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Ikke relevant da apoteket har direkte ekspedition
 • Fejludlevering
  Maksimalt 0,020%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,004% målt i andet halvår 2017
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Maksimalt 0,020%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Ingen fejl målt i andet halvår 2017
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  96% målt i første halvår 2017

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 35% af apotekets kunder skal tilbydes information og/eller rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  56% målt i 2017
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder informeres skriftligt om eventuelle ændringer i medicinen i forhold til det lægen har ordineret
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100% har fået det i 2017

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Se Frederiksværk apotek
 • Apotekets farmaceuter
  Filialen er delvist farmaceutbemandet
 • Apotekets farmakonomer
  Se Frederiksværk apotek
 • Apotekets farmakonomelever
  Se Frederiksværk apotek
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  Se Frederiksværk apotek

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har rampe

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,8% 8,1% 7,1%
Landsgennemsnit 77,0% 15,7% 7,3%
Dosispakket medicin Apoteket 73,0% 11,5% 15,6%
Landsgennemsnit 75,6% 12,2% 12,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2017 til december 2017

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes