Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Hurup Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  højst 5 minutter for 90 % højst 10 minutter for 98%
 • Køventetid, målopfyldelse
  98,3 % under 5 min og 100 % under 10 min. målt i uge 42
 • Fejludlevering
  0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01 % udgang af december 2022
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  4 fejl pr. løbende år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  4 fejl udgang december 2022
 • Servicegrad (leveringsevne)
  målet er at have mindst 98% af lægemidler på lager nå de ønskes afhentet, både recept- og apoteksforbeholdte lægemidler.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,6 % målt i uge 36

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90 % af kunder inviteres til dialog om receptpligtig medicin,dosisdispenseret medicin, håndkøbsmedicin og omsorgsprodukter ifølge Apotekerforeningens sektorkrav for rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  91,3 % målt i uge 42 og 43
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  90% af alle kunder informeres om, at yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til apoteket
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1 Apoteker
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  6
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Adgang direkte fra gaden uden trapper med mulighed for at holde i håndtag ved indgangen. Med automatisk døråbning, med adgang for kørestole og rollator. Mulighed for at holde i bil og kørestol direkte udenfor indgangen.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Ringeklokke ved indgangsdør

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,7% 12,0% 5,4%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 91,9% 7,4% 0,8%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes