Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Frederiksberg Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Vi ønsker at betjene vores kunder hurtigst muligt og ønsker også forståelse for, at god rådgivning kan tage tid. Målet er en gennemsnitlig ventetid på under 5 minutter. Det er vores hensigt, at 95 % af alle kunder bliver ekspederet inden for 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Se apoteket.dk for nuværende ventetider.
 • Fejludlevering
  Vi tilstræber, at der ikke sker fejl, men når der sker fejl, bliver de registreret, analyseret og vurderet for at opnå læring samt foretage mulig kvalitetsforbedring. Grænseværdien for fejl er 2 fejl pr. 10.000 ordinationer (0,02 %)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I seneste måling, er målingen langt under de 0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Fejludleveringer ved dosisdispensering hører under de generelle mål for fejludleveringer på højst 0,02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Målet er opfyldt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi tilstræber at have de varer på lager, som efterspørges. Hvis det skulle ske, at vi ikke har varen hjemme, sørger vi for at have den hjemme til først følgende hverdag. Målet er altid at have minimum 97,0 % af lægemidlerne hjemme, når den ønskes afhentet
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Servicegraden opfyldes, med mere end 97% af varerne på lager ved efterspørgsel af private kunder.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 95% af kunderne inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder modtager med patientkvitteringen kortfattet skriftlig generel information og opfordres til at kontakte apoteket ved tvivlsspørgsmål.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Patientkvittering sendes med til alle forsendelseskunder.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  12
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,0% 7,5% 6,5%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 67,9% 13,1% 19,0%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes