Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Kjellerup Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Højst 5% af kunderne må vente over 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  I uge 9, 2023 ventede kun 2% af vores kunder længere end 10 minutter, og den gennemsnitlige ventetid var 2.6 minutter.
 • Ekspeditionstid
  Vi har direkte ekspedition i skranken.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Ikke relevant.
 • Fejludlevering
  Højst 0,02% af alle receptekspeditioner er en fejl.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I perioden fra marts 2022 til og med september 2022 var 0,01% af alle receptekspeditioner en fejl.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 3 fejl per år af alle dosis receptekspeditioner.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Der har været 2 fejludleveringer ved dosisdispensering i perioden marts 2022 til og med september 2022
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 97% af receptordinerede lægemidler udleveres straks
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,4% af kunderne i uge 18, 2023, har fået udleveret deres medicin ved første henvendelse på apoteket.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af alle kunder, der henter håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, samt receptmedicin til eget brug eller eget barn, herunder dosispakket medicin, inviteres til dialog, og tilbydes information og rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  92,5% af vores kunder blev inviteret til dialog i februar, 2023
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Der er mulighed for at få medicin leveret til hjemmeadressen med bud (mod gebyr på 60 kr), samt at få medicin leveret enten til håndkøbsudsalg Spar i Ans, eller til medicinudleveringssted Spar i Thorning Spar (mod gebyr på 12,50 kr). Alle forsendelseskund
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle forsendelsesformularer indeholder påtrykte tekst, med opfordring til at kontakte apoteket i tilfælde af tvivl eller spørgsmål.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Tatyana Mikkelsen
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  5 (2)
 • Apotekets farmakonomelever
  4
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  8

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Det er muligt for (el)kørestolsbrugere at komme ind på apoteket, der er automatisk døråbning.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Personer med dårlig syn kan blive ekspederet ved kasse A, uden at de skal trykke et nummer.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 85,9% 9,1% 5,0%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 76,2% 15,6% 8,2%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes