Artboard 1

Værd at vide om Kjellerup Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Distribution

 • Køventetid
  85% af kunder ekspederes indenfor 5 min, 15% - indenfor 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  Uge 2, 2020 gennemsnitlige ventetid var på 2,5 min. 83% ventede indenfor 5 min, 15 % ventede indenfor 10 min.
 • Ekspeditionstid
  Vi har direkte ekspedition i skranken.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  ikke relevant
 • Fejludlevering
  højst 0,02% af alle receptekspeditioner
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  der var registreret 17 fejl i 2019, som svarer til 0,01%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  højst 3 fejl per år af alle dosis receptekspeditioner
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0 fejludleveringer i første 6 mdr af 2019, 1 fejl i den anden halve år i 2019
 • Servicegrad (leveringsevne)
  højst 3% af kunder kommer til at gå 2 gange efter deres receptmedicin
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  0,2% af kunderne er i uge 49 gået 2 gange efter medicin.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af alle kunder, der henter håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, samt receptmedicin til eget brug eller eget barn, herunderdosispakket medicin inviteres til dialog og tilbydes information/rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  91% kunder blev inviteret til dialog i uge 38, 2019
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Det er mulighed for at få medicin leveret til adresse med bud (mod gebyr på 50 kr), samt at få medicin leveret enten til håndkøbsudsalg i Ans Spar, eller til medicinudleveringssteder i Thorning Spar og Hauge minimarket (mod gebyr 12,5 kr).Alle forsendelse
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle forsendelsesformular inderholder påtrykte tekst med opfordring til at kontakte apoteket i

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Tatyana Mikkelsen
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Det er muligt for kørestolsbrugere at komme ind på apoteket
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Personer med dårlig syn kan blive ekspederet ved kasse A, uden at de skal trække et nummer.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 85,9% 8,7% 5,4%
Landsgennemsnit 81,3% 12,8% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 77,6% 11,4% 11,0%
Landsgennemsnit 84,5% 8,6% 6,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2019 til december 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes