Artboard 1

Værd at vide om Kolding Løve Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje

Andre ydelser

 • Influenzavaccinationer
 • Kompressions- og støttestrømper
 • Rejsevaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitsventetiden for dagen skal være under 5 minutter og højst 1 % af kunderne må vente i mere end 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Apoteket overholder mål for ventetid, se ventetid for Kolding Løve Apotek på apoteket.dk
 • Ekspeditionstid
  Vi har direkte ekspedition og robot, så lægemidlerne hentes med det samme.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Måles ikke
 • Fejludlevering
  Maksimalt 0,010 % antal fejl pr. ekspedition
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  1. halvår 19: 0,014%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Maksimalt 0,070 % antal fejl pr. antal fjortendagsrulle
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  1. halvår 19: Ingen fejl = 0,000 %
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Recept lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler: 98,5 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  1. halvår 19: 98,7 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Inviterer til dialog om medicin og egenomsorg: 100 %. Giver en god kundeoplevelse: 100%
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  99 % og 100 %
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  På forsendelsebilagene opfordres du til at ringe ved spørgsmål.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Line Aarøe Rasmussen
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  19
 • Apotekets farmakonomelever
  6
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  6

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  P-plads ved døren. Ingen trin. Plads til kørestol i kunderum og ved skranken.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Mulighed for ekspedition på gaden - hør mere på apoteket

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,8% 7,3% 5,9%
Landsgennemsnit 80,1% 13,8% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 92,6% 4,2% 3,2%
Landsgennemsnit 84,1% 8,4% 7,5%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2019 til september 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes