Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Ulve Apoteket - Kolding Sønderbro

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Apotekets gennemsnitlige ventetid skal være mindre end 5 minutter, og højst 5 % af apotekets kunder indenfor normal åbningstid må vente mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Ventetid målt i perioden 1/3-31/5-2023 2 % ventede over 10 minutter og den gennemsnitlige ventetid var 2,5 minutter.
 • Fejludlevering
  Apoteket accepterer ikke fejludleveringer. Apoteket erkender dog at fejl kan ske, men registrerer og analyserer fejlene til læring og forebyggelse.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Fejlprocent målt for juli 2018 til og med januar 2019: 0,02% i gennemsnit. Alle UTH er registreret og behandlet.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Servicegrad målt 2023: •Receptpligtige: 99,36 % og Håndkøb: på 99,89 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Vi giver information og -eller rådgivning til mindst 95 % af de kunder, der har behov for det.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Rådgivning målt i uge 15, 2019 (9-10 april): 99,5 % af alle kunder blev inviteret til dialog.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Kunden kan henvende sig til Apoteket for yderligere rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  ikke målbar

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  13
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Nem adgang
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Nem adgang.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,2% 9,9% 5,9%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 71,6% 12,2% 16,2%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes