Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Køge Torvets Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid max. 5 min., max. 10 minutters ventetid for 95% kunder.
 • Køventetid, målopfyldelse
  (2 halvår 2022) Gns. ventetid 1,3 min; 99,95 % af kunderne ventede i max. 10 minutter. Se endvidere gns. af seneste 4 ugers ventetid i skemaet Ventetid på Køge Torvets Apotek.
 • Ekspeditionstid
  Direkte ekspedition.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Se gns. af seneste 4 ugers ventetid i skemaet Ventetid på Køge Torvets Apotek.
 • Fejludlevering
  max. 0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,012 % (2. halvår 2022)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0 fejl ved dosisdispenseret medicin
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0 fejl på dosisdispenseret medicin (2. halvår 2022)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  min. 98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,0 % (uge 37, 2022)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  95 % af apotekets kunder som afhenter lægemidler, naturlægemidler og stærke vitamin og mineralpræparater til eget brug eller til børn under 15 år tilbydes information og/eller rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  97,9 % (uge 37, 2021)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder kan kontakte apoteket telefonisk ved behov for information og rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Tilbuddet fremgår af forsendelsesbilaget.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  14
 • Apotekets farmakonomelever
  0
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Klokke på gaden, mulighed for ekspedition der, Automatisk døråbning.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Personalet hjælper i det omfang de kan være behjælpelige.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 77,9% 16,1% 6,0%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 82,4% 14,1% 3,6%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes