Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om København Husum Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  90% kontakt indenfor 5 min og 100% indenfor 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  Ventetiden måles daglig. se resultatet på apoteket.dk 89% indenfor 5 min og alle indenfor 10 min(August 2019)
 • Ekspeditionstid
  apoteket ekspederer alle kunder med det samme
 • Fejludlevering
  Der må højst ske fejl i 2 ud af 10.000 receptordinationer dvs dvs fejlprocenten må højst være 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0.01%(Maj 2019)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst ske fejl i 2 ud af 10.000 dosisordinationer dvs fejlprocenten på højst være 0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0%(Maj 2019)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% af alle efterspurgte receptpligtige og apoteksforbeholdte lægemidler skal umiddelbart kunne leveres
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98% for alle receptpligtige lægemidler og 100% for apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler()

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  minimum 90 % af dem der henter medicin til sig selv eller barn under 15 år skal tilbydes faglig rådgivning. alle der præsenterer et symptom eller beder om et råd, skal tilbydes faglig rådgivning om dette
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  95%( august 2019)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Der oplyses på forsendelsesbilaget om hvor og hvordan faglig rådgivning kan opnås
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  alle kunder fik skriftelig information om hvor og hvordan faglig rådgivning kan opnås(september 2019)

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  5
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er sliske ved døren og automatisk døråbning. der er plads i publikumstummet til at kørestole og handicapscootere kan komme rundt

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 79,9% 12,6% 7,5%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 80,1% 13,4% 6,6%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes