Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Vanløse Løve Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Ekspeditionstid
  Gennemsnitsventetiden skal være under 5 min og højst 5% af apotekets kunder må vente over 10 min.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  2023: Gennemsnitsventetid er på 3,8 min og under 3.9 % af kunder har ventet over 10 min.
 • Fejludlevering
  2023: 0.001 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Højst: 0.02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  2023: 0 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Højst 0.02 %
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 97 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  2023: 98 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Min. 95% af kunder som køber medicin skal inviteres til samtale. Alle kunder som henvender sig om et produkt skal have information
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  2023: Ved observationen i skranken i uge 36 var målet opfyldt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle kunder som personlig henvender sig telefonisk til apoteket bliver rådgivet som hvis de henvendste sig i skranken.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  2023: Ved observationen i recepturen i uge 36 var målet opfyldt

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  5
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Fuld tilgængelighed for handicappede

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,9% 8,7% 6,4%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 87,0% 11,2% 1,8%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes