Artboard 1

Værd at vide om København Apoteket Svalen

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Andre ydelser

 • Hudtypetest
 • Brystpumpeudlejning
 • Influenzavaccinationer
 • Apovac

Info

 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid højst 5 min. Højst 5% af kunderne må vente op til 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnitlig ventetid: 3:00, 2,2% ventede over 10 min (Maj.19)
 • Fejludlevering
  0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,004%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 1 fejl pr. dosiskort inden for 12 måneder.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0 fejl på et dosiskort ud af 160 dosiskort
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,9% (Maj. 2019)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder inviteres til dislog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  60% af vores kunder tager imod dette tilbud
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Skriftlig information om substitution og rådgivmimg findes på regningsbillaget

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  4
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  6

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  ingen fodtrin ved hovedindgang
 • Andre servicetiltag for handicappede
  indgangsdør er forsynet med automatisk lukke og åbneanordning

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,9% 9,4% 7,7%
Landsgennemsnit 81,3% 12,6% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 84,2% 7,4% 8,4%
Landsgennemsnit 85,1% 8,1% 6,8%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2019 til marts 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes