Artboard 1

Værd at vide om København Sydhavnsapoteket

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Tjek på inhalation
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Ryd op i medicinskabet
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Blodsukkermåling og rådgivning
 • Blodtryksmåling og rådgivning
 • Peak-flow måling
 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop

Andre ydelser

 • Eftersyn af vagtlægetasker
 • Mødregrupper
 • Influenzavaccinationer
 • Rejsevaccinationer
 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlige ventetid må ikke overstige 5 min og højst 5% af kunderne må vente mere end 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Apotekets ventetid kan ses på apoteket.dk
 • Ekspeditionstid
  Alle ekspeditioner foregår direkte i skranken
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Apotekets ventetid kan ses på apoteket.dk
 • Fejludlevering
  Der må højst være 1 fejludlevering pr. 5000 ekspeditioner
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Dec.2017: 1 fejludlevering pr. 24000 ekspeditioner
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst være seks fejl ved dosiskort om året
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Dec. 2017: 1 pr 24000 dosisruller
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apotekets servicegradsmål er 96 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Dec 2017: 98,5 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Apoteket følger Apotekerforeningens Standard for Skrankerådgivning. Vores mål er at inviterer mindst 90% af kunderne til dialog, og hermed afklare om der er behov for yderligere rådgivning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder oplyses om, at de altid er velkomne til at få yderligere rådgivning ved henvendelse til apoteket

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Apoteker Susanne Overmark Bendixen

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Kørestolsbruger kan anvende rampen til apotekets ekspeditionslokale
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Handicappede kunder kan, hvis de ønsker blive betjent fra siddepladsen

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,6% 8,2% 7,2%
Landsgennemsnit 80,7% 12,9% 6,4%
Dosispakket medicin Apoteket 92,8% 3,6% 3,6%
Landsgennemsnit 85,3% 7,5% 7,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2020 til juni 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes