Artboard 1

Værd at vide om København Trekroner Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Tjek på inhalation
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Ryd op i medicinskabet
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop

Andre ydelser

 • Influenzavaccinationer
 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  90% af kunderne må højst vente i 5 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  90,2%, uge 12, 2016
 • Ekspeditionstid
  90% af kunderne ekspederet inden 10 min.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  99,4%, Uge 12, 2016
 • Fejludlevering
  Mindre end 0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Mindre end 0,02%
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 98% af indkomne ordinationer skal umiddelbart kunne ekspederes.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  99,3%, uge 11, 2016

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 35% af kunderne tilbydes information og/eller rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle kunder tilbydes informationog/eller rådgivning via forsendelsesbilaget.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Se www.trekronerapotek.dk

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Adgang for kørestolsbrugere. Betjening via trykknap.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Vareudbringning.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,2% 10,5% 6,3%
Landsgennemsnit 81,3% 12,8% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 87,1% 5,9% 6,9%
Landsgennemsnit 84,5% 8,6% 6,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2019 til december 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes