Artboard 1

Værd at vide om København Apoteket Trianglen

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Antistoftest for COVID-19
 • Brystpumpeudlejning
 • Genordination
 • Rejsevaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Vores mål er at 95 % af vores kunder ikke venter mere end 10 minutter og den gennemsnitlige ventetid ikke overskrider 5 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  I 1. halvår 2020 var vores gennemsnitlige ventetid 1 min 45 sekunder. 99,9 % af vores kunder kom til indenfor 10 minutter. Du er altid velkommen til at henvende dig, hvis du ønsker uddybende ventetidsoplysninger.
 • Fejludlevering
  Vi ønsker ikke at lave fejl. Når det sker bliver de registreret, analyseret og evalueret. Vores mål er højst 0,02 % fejl for alle ekspeditioner undtagen dosisdispensering.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I 2. halvår 2019 blev der registreret 0,01 % fejl ved ekspeditioner ikke omhandlende dosisdispensering.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Vi ønsker ikke at lave fejl. Når det sker bliver de registreret, analyseret og evalueret. For dosisdispensering er målet højst 0,06 % fejl pr. halvår.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  I 2. halvår 2019 blev der registreret 0 fejl ved dosisdispensering.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi ønsker at have alle varer på lager, men dette er desværre ikke realistisk. Vores mål er, at vi har 98 % af efterspurgte lægemidler hjemme. Vi modtager meget gerne besked, hvis der skulle være en vare, som ønskes på lager.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  I uge 24 2020 havde vi i 98,4 % af alle ekspeditioner det ønskede lægemiddel på lager.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Kunder, der henter medicin til sig selv eller børn under 15 år, skal inviteres til dialog. Apoteket tilstræber at nå dette mål for 90 % af alle ekspeditioner.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I december 2020 vurderes det at 92 % af vores kunder blev inviteret til dialog.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Her tilbydes kontakt til apoteket via telefon.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Tilbuddet fremgår af forsendelsesbilaget.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  10
 • Apotekets farmakonomelever
  5
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  6

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er ingen trappetrin til eller i butikken. Dog er der trappetrin til vaccinationsrum.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 63,8% 29,5% 6,7%
Landsgennemsnit 80,6% 13,1% 6,3%
Dosispakket medicin Apoteket 90,0% 4,9% 5,1%
Landsgennemsnit 82,6% 9,3% 8,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2020 til september 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes