Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om København Valby Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Ventetiden skal være under 5 minutter i gennemsnit. 95 % af alle kunder skal ekspederes inden for 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Måling 2020: gennemsnitlig ventetid var 2 min 44 sek. 97,2% af vores kunder ventede mindre end 10 min
 • Fejludlevering
  0,02 % svarende til højst 20 fejl pr. 100.000 ordinationer herunder dosis-fejludlevering.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  2020: 0,006 % svarende til 6 fejl pr 100.000 ordinationer.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Fejludlevering ved dosisdispensering betragtes og behandles som andre fejludleveringer og indgår i opgørelsen af disse.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 % af anmodninger om et apoteksforbeholdt lægemiddel kan efterkommes.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Måling uge 4, 2021 Recept: 97,9%, Apoteksforbeholdte håndkøbs-lægemidler: 99,9%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Vores mål for hvor hyppigt vi inviterer kunder til dialog om behovet for rådgivning og information er 80%. Ud fra denne dialog rådgiver apoteket og giver information, hvor målet er 35% af kunderne får denne rådgivning og information
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Måling i uge 4, 2021: 88% får en invitation til dialog, heraf får 30% rådgivning og information
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  På medfølgende bilag står der, at man kan kontakte apoteket, hvis der er spørgsmål til medicinen
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  OK

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Kenneth B. Lokind
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  4
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Adgang for kørestolsbruger og el-scootere

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 77,9% 14,2% 7,9%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 82,1% 6,5% 11,4%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes