Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om København Øresunds Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Vi ønsker at betjene vores kunder hurtigst muligt. Målet er at have en gennemsnitlig ventetid på under 5 minutter. Kun 1 ud af 100 kunder venter længere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Måling i uge 36 2021: Gennemsnitlig ventetid 1,4 min. 0 % har ventet mere end 10 min.
 • Ekspeditionstid
  Vi ønsker at betjene vores kunder hurtigst muligt, men ønsker også forståelse for, at god rådgivning kan tage tid.
 • Fejludlevering
  Vi tilstræber, at der ikke sker fejl, men når der sker fejl, bliver de registreret, analyseret og vurderet for at kunne opnå læring samt foretage en mulig kvalitetsforbedring. Grænseværdien for fejludlevering er 0,02%, svarende til højst 2 fejl pr. 10.000
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I anden halvår af 2020 blev registreret 0,02 % fejludleveringer. Målet er nået.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Vi tilstræber ikke at lave fejl ved udarbejdelsen og ajourføring af dosiskort. En fejl vil blive registreret, analyseret og vurderet på samme vis som en fejludlevering.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Fejl i dosisdispensering i anden halvår af 2020 udgør 0,11 %. Alle fejl er registreret, analyseret og vurderet for at opnå læring heraf.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi tilstræber at have 98% af de varer kunderne efterspørger på lager.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  I uge 37 2021 blev målt en leveringsgrad på 98,0 %. Målet er nået.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Målet er at alle kunder inviteres til dialog uanset ærinde på apoteket, og alle kunder får tilpasset rådgivning på baggrund af en systematisk behovsafdækning. Apoteket følger Danmarks Apotekerforenings Sektorkrav for rådgivning. Kunder, der får dosisdispe
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Samlet er 81,2 % af kunder inviteret til dialog. Skranke: 84,2 % der købte håndkøb, 81,3 % der købte recept og 66,6 % ved udlevering af dosispakket medicin blev inviteret til dialog.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Information og skriftligt materiale sendes med varerne, hvis det findes relevant. Det er muligt at få telefonisk kontakt med faguddannet personale i hele apotekets åbningstid. Forsendelseskunder tilbydes rådgivning i samme grad som kunder i skranken. Der
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Forsendelse: 37,5 % der købte håndkøb blev inviteret til dialog, 61,9 % der købte recept blev inviteret til dialog.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Tue Askaa
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  6
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  0

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har kørestolsadgang
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Doseringsetiketter skrives med tydelig skrift, blinde hjælpes mht. nummersystemet og døve informeres skriftligt om nødvendigt.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 80,3% 14,8% 4,9%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 79,4% 15,1% 5,5%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes