Artboard 1

Værd at vide om København Østerbro Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Tjek på inhalation
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Ryd op i medicinskabet
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom

Info

 • Kvalitetscertificeret

Andre ydelser

 • Influenzavaccinationer
 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  Vi ønsker at betjene vores kunder hurtigst muligt, men ønsker også forståelse for, at god rådgivning kan tage tid. Det er målet at den gennemsnitlige ventetid er under 5 minutter. Det er vores hensigt at 90% af vores kunder skal ekspedres indenfor 5 minut
 • Køventetid, målopfyldelse
  Fra maj til oktober 2017 blev 92% af vores kunder ekspedret indenfor 5 minutter og kun 9 ud af 1000 kunder måtte vente længere end 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid var langt under 5 minutter.
 • Ekspeditionstid
  Vi har direkte ekspedition
 • Fejludlevering
  Vi tilstræber, at der ikke sker fejl, men når der sker fejl, bliver de registreret, analyseret og vurderet for at kunne opnå læring samt foretage en mulig kvalitetsforbedring. Grænseværdien for fejl er 0,02 %.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I første halvår af 2017 havde vi en fejludlevringsprocent på 0,01%. Den fastsatte grænseværdi overholdes.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  I forbindelse med udarbejdelsen og ajourføring af doseringskort tilstræber vi ikke at lave fejl. En fejl vil blive registreret, analyseret og vurderet på samme vis som en fejludlevering.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Fejludleveringer på dosis var der ingen af.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi tilstræber at have de varer på lager, som efterspørges. Derfor modtager vi gerne ønsker, hvis der skulle være en vare, der ønskes på lager. Målet er at have min. 98% af lægemidlerne hjemme, når den ønskes.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  I uge 20 2017 blev servicegraden målt til 98 %. Vi efterlever vores mål om at have en servicegrad på min. 98%.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Tue Askaa
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  13
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  0

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er adgang for kørestolsbrugere
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Som udgangspunkt behandles handicappede som alle andre. Doseringsetiketter skrives med tydelig skrift, blinde hjælpes mht. nummersystemet og døve informeres skriftligt om nødvendigt

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 71,9% 22,2% 5,9%
Landsgennemsnit 80,7% 12,9% 6,4%
Dosispakket medicin Apoteket 0,0% 0,0% 0,0%
Landsgennemsnit 85,3% 7,5% 7,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2020 til juni 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes