Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Lemvig Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid skal være under 5 min. og 95% skal ekspederes inden 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnitlige ventetid for 4. kvartal 2023 var alle under 5 min og 95% var under 10 min
 • Ekspeditionstid
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
 • Fejludlevering
  Antal fejludleveringer må højst udgøre 0,02% af antal ordinationer.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Gennemsnitlig for 2023 0,006%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Max 1 fejl ved håndtering af dosiskort pr. 100 kunder pr. år svarende til 0,01 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Gennemsnitlig for 2023 0,005 %
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Den eksterne servicegrad for apoteksforbeholdte lægemidler i forhold til ordinationer skal være mindst 98% i gennemsnit.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Servicegraden for uge 41 2023 98,23 % på receptpligtige lægemidler.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af kunder der henter medicin til sig selv eller børn unde 15 år tilbydes rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  94,44% er blevet tilbudt rådgivning på receptmedicin og 96,39% er tilbudt rådgivning på håndkøbsvarer i 2023
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder er altid velkomne til at henvende sig telefonisk til apoteket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle kunder får skriftlig information, når der sker ændringer i dosispakket medicin. Alle forsendelseskunder får medsendt forsendelsesbilag, hvor der opfordres til at læse indlægsseddel. Desuden henv

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  12
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  7

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Automatdør, og ingen trapper
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Indiviuel betjening afhængig af handicap

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 89,2% 6,4% 4,3%
Landsgennemsnit 82,5% 11,6% 6,0%
Dosispakket medicin Apoteket 79,6% 12,5% 7,9%
Landsgennemsnit 81,3% 10,2% 8,5%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2023 til december 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes