Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Lemvig Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid skal være under 5 min. og 95% skal ekspederes inden 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnitlige ventetid for 3. kvartal 2022 var alle under 5 min og 95% var under 10 min
 • Fejludlevering
  0,01%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Gennemsnitlig for 2022 0,01%
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Gennemsnitlig 98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Servicegraden har for uge 41 2022 98,29 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af kunder der henter medicin til sig selv eller børn unde 15 år tilbydes rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  95,54% er blevet tilbudt rådgivning på receptmedicin og 96,39 % er tilbudt rådgivning på håndkøbsvarer.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder er altid velkomne til at henvende sig telefonisk til apoteket.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Benedicte Hjerl Carstensen
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  10
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Automatdør, og ingen trapper
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Indiviuel betjening afhængig af handicap

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 88,5% 6,9% 4,6%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 81,4% 11,7% 7,0%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes