Artboard 1

Værd at vide om Middelfart Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Brystpumpeudlejning
 • Hudtypetest
 • Influenzavaccinationer
 • Kompressions- og støttestrømper
 • Kuliltemåling
 • Leverance til medicinkister
 • Rejsevaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Mindst 95 % af vores kunder venter under 5 minutter, Højst 5 % af vores kunder venter over 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  se aktuelle måling
 • Fejludlevering
  Der må højst ske fejl i 2 ud af 10000 ordinationer på recepter (= 0,02%)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,007 - i de sidste 12 måneder pr 311219
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst ske 1 fejl ud af 2500 udlevering om året i forbindelse med udlevering af dosispakket medicin (= 0,04%)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0%(0 fejl udlevering) - i de sidste 12 måneder pr 311219
 • Servicegrad (leveringsevne)
  I 98 ud af 100 tilfælde har apoteket det efterspurgte apoteksforbeholdte lægemiddel på lager. Fortæl os, hvis du ønsker, at vi skal have et bestemt lægemiddel på lager
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Mere end 99 % af vores kunder får det produkt de ønsker (Målt Marts 2017)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Vi følger sektorens krav for faglig rådgivning og information om lægemidler. Vores mål er at 90 % af vores kunder inviteres til dialog. Dette gælder kunder der køber på rececpt, håndkøbslægemidler og dosispakket medicin
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Resultat for måling i juni 2019: rececpt (100 %), håndkøbslægemidler (92%) og dosispakket medicin (100%)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Vores mål er at 90 % af forsendelsekunder der kontakter os inviteres til dialog. Endvidere informeres der i forsendelsen når det er relevant eks. ved substitution. Ved tvivl spørgsmål vedr din medicinering kontakt apoteket på tlf. 64417743
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle kunder inviteres til dialog - måling juni 2019

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  11
 • Apotekets farmakonomelever
  4
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Vi har niveaufri adgang

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 85,5% 7,8% 6,7%
Landsgennemsnit 80,7% 12,9% 6,4%
Dosispakket medicin Apoteket 77,9% 12,6% 9,6%
Landsgennemsnit 85,3% 7,5% 7,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2020 til juni 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes