Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Elefant Apoteket Nykøbing

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid over en periode på 1 uge, må ikke overstige 5 minutter. Minimum 95 % af apotekets kunder ekspederes indenfor 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Ventetid fremgår af hjemmesidens forside
 • Fejludlevering
  Der må højst konstateres 0,02 % fejl ved receptekspedition i forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 måneder.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Fejl ved receptekspedition: 0,001%. Målingen er foretaget: December 2015
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst konstateres 0,02 % fejl ved dosisekspedition i forhold til antal dosisordinationer inden for de sidste 12 måneder.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Fejl ved dosisekspedition: 0,00 %. Målingen er foretaget: December 2015
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Det er apotekets målsætning at have lagerhold af receptpligtige lægemidler samt apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler til mindst 98 % af vores ekspeditioner.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Lagerhold: 98,1 %. Målingen er foretaget: September 2015

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Målet er at 80 % af alle apotekets kunder der køber håndkøbsmedicin og receptpligtig medicin inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Invitation til dialog: 80,6 %. Målingen er foretaget: Februar 2016.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Information gives via indlægssedler, som følger lægemiddelpakningerne. Kunden oplyses desuden om at kunne få yderligere oplysninger om lægemidlerne ved henvendelse til apoteket. Kunden modtager oplysning om substitution, såfremt det udleverede lægemiddel
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle forsendelseskunderne fik vedlagt skriftlig information om tilbud om rådgivning og information om medicin og dosispakket medicin. Måling er foretaget: Februar 2016.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  9
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har adgang i gadeplan, så gangbesværede og kørestolsbrugere kan komme lige ind.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 74,6% 19,6% 5,8%
Landsgennemsnit 82,5% 11,6% 6,0%
Dosispakket medicin Apoteket 83,9% 6,4% 9,7%
Landsgennemsnit 81,3% 10,2% 8,5%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2023 til december 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes