Artboard 1

Værd at vide om Løve Apotek Nykøbing F.

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom

Andre ydelser

 • Kompressions- og støttestrømper
 • Eftersyn af skibsmedicinkister
 • Leverance til medicinkister

Info

 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  95% må højst vente 10 min. De resterende 5 % må højst vente 15 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  I perioden 1.1.2018- 31.03.2018 er den gennemsnitlige ventetid 2,8 minutter, 1,8 % af kunderne ventede mere end 10 minutter.
 • Fejludlevering
  Højst 0,02% af alle udleveringer må være fejlbehæftede.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I 2017 var 0,016 % af apotekets udleveringer behæftet med fejl, og vi opfylder vores mål.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 0,02% af alle dosisudleveringer må være fejlbehæftede.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  I 2017 var 0,03 % af alle apotekets dosisudleveringer behæftet med fejl - vi opfylder ikke vores mål.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% af ordinationerne skal kunne udleveres med det samme
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  97,2 % af ordinationerne i uge 10-11 2018 kunne udleveres til kunden med det samme. - målet er ikke opfyldt

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder på Løve Apotek inviteres til dialog, og de skal forlade apoteket med oplevelsen af en god ekspedition. På apoteket respekterer vi de kunder der ikke ønsker at gå i dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I forbindelse med den årlige faglige vurdering er det vurderet, at servicemålet er opfyldt.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder på Løve apotek får tilsendt pligtinformation på deres forsendelsesbilag, og telefonkunderne inviteres til dialog i det omfang de udviser et behov.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Vi opfylder vores mål, men har et ønske om at gøre endnu mere ud af informationen til apotekets forsendelseskunder fremadrettet.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Ole Lystrup Iversen
 • Apotekets farmaceuter
  Hanne Mertz, Louise Elvin Lundbøl, Anne Marie Raakjær Frost, Sidsel Abitz Boysen
 • Apotekets farmakonomer
  Brith Poulsen, Daniela Morgenstjerne Nøbølle, Dea Friis Jensen, Diana Louise Pedersen, Ditte Nadia Lystrup Estrin, Irene Hertz-Pedersen, Kim van Heesch Hergot, Lotti Lorentzen, Malene Rytter Pedersen, Monique Hansen, Nadja Pedersen, Nina Kragh-Kobbernagel
 • Apotekets farmakonomelever
  Louise Jensen, Tina Godsk Dyring Elmbek, Sophie Stougaard Rosager, Ida Esmarch Christoffersen
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  Anita Hansen, Tom Jul Christensen, Joanna Jensen, Heidi Nøbølle, Ghousne Alsaleh

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har et handicapvenligt indgangsparti med automatisk døråbning.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,7% 8,6% 8,7%
Landsgennemsnit 77,1% 14,8% 8,1%
Dosispakket medicin Apoteket 87,3% 6,8% 5,8%
Landsgennemsnit 79,8% 10,1% 10,1%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2018 til marts 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes