Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Nykøbing F. Svane Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  90% af kunderne må vente højst 10 minutter, max 10 % af kunderne må vente over 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Målet er opfyldt (97%)
 • Ekspeditionstid
  Vi har direkte ekspedition, så der er ingen ventetid
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Målet opfyldt
 • Fejludlevering
  Højst 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Målet er opfyldt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 0,1%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Målet er opfyldt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Målet er opfyldt (98,88%)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder inviteres til dialog uanset ærinde på apoteket. Der tages udgangspunkt i den enkelte kundes behov uanset om det er håndkøbsmedicin- eller receptpligtige lægemidler.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Målet opfyldt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Tilbydes faglig rådgivning ved skriftlig information ved substitution af lægemidler, manglende levering af antal pakker samt ved restordrer. Bagsiden af forsendelsesbilaget indeholder vigtig information, herunder, at vores kunder kan kontakte apoteket i å
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Målet er opfyldt

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  9
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er adgang i gadeniveau og der er plads til kørestol eller lignende inden på apoteket.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Drive-in i gården, ring på klokken. Der er to handicap-p-pladser i gården. Trappen fra gården er markeret med gule striber

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 76,5% 16,7% 6,8%
Landsgennemsnit 81,8% 12,3% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 81,6% 8,4% 10,0%
Landsgennemsnit 79,8% 9,2% 11,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2022 til december 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes