Artboard 1

Værd at vide om Nykøbing F. Svane Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Eftersyn af vagtlægetasker
 • Kompressions- og støttestrømper

Distribution

 • Køventetid
  90% af kunderne må vente højst 10 minutter, max 10 % af kunderne må vente over 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Måles dagligt - helt automatisk.
 • Ekspeditionstid
  Vi har direkte ekspedition, så der er ingen ventetid
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Vi har direkte ekspedition, så der er ingen ventetid
 • Fejludlevering
  Højst 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,011 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 0,1%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,014 %
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Tilbydes information og/eller rådgivning med udgangspunkt i den enkelte kundes behov.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Der blev ydet rådgivning med udgangspunkt i den enkelte kundes behov. Relevant skriftlig informationsmateriale blev udleveret, når det var aktuelt.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder tilbydes faglig rådgivning ved skriftlig information ved substitution af lægemidler, manglende levering af antal pakker samt ved restordrer. Bagsiden af forsendelsesbilaget indeholder vigtig information, herunder, at vores kunder kan ko
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Forsendelseskunderne blev rådgivet som planlagt

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  13
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er adgang i gadeniveau og der er plads til kørestol eller lignende inden på apoteket.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Drive-in i gården, ring på klokken. Der er to handicap-p-pladser i gården. Trappen fra gården er markeret med gule striber

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 76,6% 15,7% 7,6%
Landsgennemsnit 80,6% 13,1% 6,3%
Dosispakket medicin Apoteket 89,1% 5,3% 5,5%
Landsgennemsnit 82,6% 9,3% 8,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2020 til september 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes