Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Nykøbing Mors Sct. Clemens Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitsventetid på højst 2,5 minutter. Højst 1 % af apotekets kunder må vente i mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnitsventetid på 2,23 minutter, 1,4 % af apotekets kunder har ventet mere end 10 minutter, februar 2024
 • Ekspeditionstid
  Apoteket har direkte ekspedition
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
 • Fejludlevering
  Højst 0,01%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01 %, december 2023
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Apoteket accepterer højst 0,02 % fejludleveringer, hvilket svarer til højst 2 fejl pr. 10.000 udleverede 14-dagsruller.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,02 % fejl det sidste halve år -december 22
 • Servicegrad (leveringsevne)
  97 %, dvs at i 97 ud af 100 tilfælde har apoteket det efterspurgte receptpligtige lægemiddel på lager. Fortæl os hvis du ønsker, vi skal have et helt bestemt lægemiddel på lager.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,2 %, februar 2024

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  80 % - samt 95 % for dosiskunder med ændringer
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  89 % - målt juni 2023
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Der informeres altid om substitution, og på patientkvitteringen opfordres der altid til, at kunden kan henvende sig ved tvivl.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100 %

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  19
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  8

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Niveaufri adgang og automatisk døråbning
 • Andre servicetiltag for handicappede

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,7% 10,9% 5,4%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 57,0% 9,3% 33,7%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes