Artboard 1

Værd at vide om Nærum Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Ryd op i medicinskabet
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Blodtryksmåling og rådgivning

Andre ydelser

 • Brystpumpeudlejning
 • Influenzavaccinationer
 • Rejsevaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitsventetiden er under 5 minutter. 95 % af alle kunder ekspederes inden for 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  Periode uge 34-6 2019-20 er gennemsnitsventetid under 3,5 minutter
 • Fejludlevering
  0,02 % svarende til højst 2 fejl pr. 10.000 ordinationer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Andet halvår 2019: 0,019%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0,00 % svarende til højst 0 fejl
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  2019: 0,00 % svarende til 0 fejl
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 % af anmodninger om et apotekeforbeholdt lægemiddel kan efterkommes.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Måling i uge 5, 2020: Recept og apoteksforbeholdte hks-lægemidler: 98,5%, dvs. målet er overholdt

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Vi inviterer alle kunder til dialog og rådgiver efter deres behov. Målet vurderes opfyldt ved en score på eller over 9 (skala 1-10)
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  2019: 9 for invitation til dialog og 9 for rådgivning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  På medfølgende bilag står der, at man kan kontakte apoteket, hvis der er spørgsmål til medicinen.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  OK

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Lone Buur Breinholt
 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2 chauffører, 1 farmaceutstuderende, 5 servicemedarbejdere

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Let tilgængelighed til apoteket - ingen trin; automatiske døre; handicap P-plads lige uden for indgangsdøren. Individuel tilpasset betjening.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 77,0% 13,7% 9,3%
Landsgennemsnit 81,3% 12,8% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 84,5% 6,3% 9,2%
Landsgennemsnit 84,5% 8,6% 6,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2019 til december 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes