Artboard 1

Værd at vide om Næstved Svane Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Genordination

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Eftersyn af vagtlægetasker
 • Rejsevaccinationer
 • Pneumokokvaccination
 • Antistoftest for COVID-19

Andre ydelser

 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  95 % af kunderne må højst vente 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 minutter.
 • Fejludlevering
  Højst 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Apotekets måling for fejludleveringer ved receptekspedition for 3 kvartal 2018 viser, at apoteket have en fejludlevering på 0,013%.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Apotekets måling for fejludleveringer ved dosisdispensering for 2018 viser, at apoteket havde 0,004 % fejludleveringer til kunderne.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi har pligt til at skaffe alle apoteksforbeholdte lægemidler, men har overordnet det mål, at mindst 98 % af vores kunder skal kunne få varen med hjem med det samme.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Apotekets måling af leveringsgraden for uge 48 2018. Denne måling viser, at apoteket er i stand til at levere 98,7 % af varerne med det samme.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle apotekets kunder der køber håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt receptmedicin til eget brug samt til børn under 15 år inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Målingen blev foretaget i februar 2019 ved stikprøvekontrol. Der blev inviteret til dialog og tilbudt information/rådgivning for kunder som købte håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt receptmedicin til eget brug samt børn un
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Information gives via indlægssedler, som følger lægemiddelpakningerne. Kunden oplyses desuden om at kunne få yderligere oplysninger om lægemidlerne ved henvendelse til apoteket. Apotekerforeningens faglige kampagner skal også være synlige for apotekets f
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Målingen blev foretaget i september 2017 ved stikprøvekontrol. Alle forsendelseskunder samt e-handelskunder fik vedlagt skriftlig information med tilbud om rådgivning og information om håndkøbsmedicin, naturlægemide, stærke vitaminer og mineraler, receptm

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Per Wijngaard
 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  14
 • Apotekets farmakonomelever
  6
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Handicap venlige adgangsforhold

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 69,9% 24,4% 5,7%
Landsgennemsnit 80,1% 13,6% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 84,7% 6,2% 9,0%
Landsgennemsnit 79,8% 10,9% 9,4%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2020 til december 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes