Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Odense Dalum Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid må ikke overstige 5 minutter. Højst 5 % af apotekets kunder må vente i mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Uge 12, 2021, < 5 minutter, ingen over 10 minutter
 • Fejludlevering
  Højst 0,015 % set i forhold til samlet ordinationstal over seneste 12 mdr.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Marts 2020 0,006 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst fejl i 0,05% af udarbejdede og ajourførte doseringskort
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Marts 2020 0,000 %
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Leveringsgraden for lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler er mindst 98% i forhold til antal totale ordinationer til enkeltpersoner.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Uge 11, 2021 99,58 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Dalum Apotek har som mål, at mindst 30% af vores kunder modtager rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Sidste måling december modtog 61,10 % af vores kunder rådgivning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Udføres på forlangende, kunder orienteres om muligheden for telefonisk kontakt.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100%

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Ragnhild Jensen
 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  5
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket er indrettet i lokaler med handicapvenlig adgang.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Kunders handicap søges tilgodeset ved ekspedition i det omfang disse er kendte eller erkendes af apotekets personale.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 79,6% 15,6% 4,9%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 81,3% 14,7% 4,0%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes