Artboard 1

Værd at vide om Tarup Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Brystpumpeudlejning
 • Genordination
 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid under 5 min. Højst 5 % må vente mere end 10 min. Ventetidsmålsætningen skal på dagsbasis være opfyldt i apotekets normale åbningstid.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Offentliggøres løbende på apoteket.dk
 • Fejludlevering
  Vi tilstræber, at der ikke sker fejl, men når der sker fejl, bliver de registreret, analyseret og vurderet for at kunne opnå læring samt foretage en mulig kvalitetsforbedring. Grænseværdien for fejl er 0,02 % i forhold til antal ordinationer.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  01.01.2019-31.12.2019: 0,009 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Vi tilstræber, at der ikke sker fejl i forbindelse med udlevering af dosispakket medicin. Fejl registreres, analyseres og vurderes på samme vis som en fejl som beskrevet ovenfor. Vores mål er, at der højest registreres 1 fejludlevering i forbindelse med d
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  01.01.2019-31.12.2019: 0 fejl
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Målet er altid at have minimum 98,0 % af lægemidlerne hjemme, når de ønskes afhentet (målt over en uge).
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  99,2 % uge 47, 2019

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90 % af kunderne inviteres til dialog uanset ærinde på apoteket og får tilbudt tilpasset rådgivning på baggrund af en systematisk behovsafdækning. Apoteket følger Danmarks Apotekerforenings sektorkrav til rådgivning. Målgruppen er personer, der handler ti
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Evaluering af rådgivning i 2019 konkluderer, at 96% af kunderne, der købte receptpligtig medicin, 82 % af kunderne, der købte håndkøbsmedicin og 90 % af kunderne, der afhentede dosispakket medicin til sig selv eller egne børn under 15 år, blev inviteret t
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelse varetages fra Odense Bolbro Apotek.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Ragnhild Birgitte Jensen
 • Apotekets farmaceuter
  1 farmaceut
 • Apotekets farmakonomer
  4-5 farmakonomer
 • Apotekets farmakonomelever
  1 farmakonomelev
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1 øvrige medarbejder

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket er indrettet handicapvenligt, uden dør eller niveauforskel til centergang.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Udbringning af medicin fra hovedafdeling, Bolbro Apotek

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 79,5% 14,1% 6,4%
Landsgennemsnit 80,7% 12,9% 6,4%
Dosispakket medicin Apoteket 93,5% 3,3% 3,2%
Landsgennemsnit 85,3% 7,5% 7,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2020 til juni 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes