Artboard 1

Værd at vide om Præstø Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Apovac
 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  90 % inden 5 min, 8 % inden 10 min max 2 % over 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  95,4 % inden 5 min 4,6 % inden 10 min 0,0 % ventede mere end 10 min
 • Fejludlevering
  0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Ved seneste optælling 1. februar 2018 var det årlige antal af fejl i udleveringer 0,008 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0,02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Seneste opgørelse 1. februar 2018 blev der registreret 0,016% fejl årligt i forbindelse med dosisdispensering
 • Servicegrad (leveringsevne)
  96 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Ved seneste måling, juni 2019 var apotekets servicegrad 98,4 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  85 % inviteres
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Ved måling februar 2017 blev 94,1 % af alle kunder inviteret til dialog.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle inviteres skriftligt

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Jamhureh Hannani
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  4
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Direkte adgang for kørestolsbrugere

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 85,0% 8,1% 6,9%
Landsgennemsnit 81,3% 12,8% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 0,0% 0,0% 0,0%
Landsgennemsnit 84,5% 8,6% 6,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2019 til december 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes