Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Ringkøbing Løve Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Det samme hos os som ekspeditionstid
 • Ekspeditionstid
  Mindst 95% af kunderne skal have kontakt med personalet indenfor 10 minutter og gennemsnitsventetiden opgjort på dagsplan er højst 5 minutter
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  98%
 • Fejludlevering
  max 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,008%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  max 0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,009%
 • Servicegrad (leveringsevne)
  mindst 98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  99,6% juni 2019

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder inviteres til dialog. I praksis målt som mindst 80% af brugerne af lægemidler og andre varer omfattet af sektorkrav.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  100%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder modtager information om at apoteket kan kontaktes for yderligere oplysninger om tilsendte lægemidler og andre varer omfattet af sektorkrav
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100%

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  19
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  8

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Optimal tilgængelighed for alle

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 67,0% 23,9% 9,1%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 79,5% 12,7% 7,9%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes