Artboard 1

Værd at vide om Ringsted Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Influenzavaccinationer
 • Pneumokokvaccination

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 minutter og højst 5% af vores kunder må vente mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  23.09. 2020: 100%, vi overholder vores mål
 • Fejludlevering
  Højst 2 fejludleveringer pr. 10.000 ordinationer.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  23.09.2020: 100%, vi overholder vores mål
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 1 fejludlevering pr. 12 måneder
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  23.09.2020: 100%, vi overholder vores mål
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apoteket efterkommer 98% af ordinationerne. Dette gælder forespørgsler på apoteksforbeholdte lægemidler.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Uge 17 , 2020: 100%, vi overholder vores mål

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder der henter medicin til eget brug, eller eget barn, herunder håndkøbs- og dosispakket medicin inviteres til dialog med henblik på information/rådgivning. Alle kunder der tager imod invitationen rådgives behovsafhængigt.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  September måned 2020: 100% i forbindelse med ekspedition af medicin på recept, i håndkøb og dosispakket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder modtager forsendelsesbilag, hvor der på bagsiden er information om faglig rådgivning .
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  September måned 2020: 100% for forsendelser indeholdende medicin på recept, i håndkøb og dosispakket.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Jørgen Moestrup
 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  13
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 87,3% 7,6% 5,1%
Landsgennemsnit 80,7% 12,9% 6,4%
Dosispakket medicin Apoteket 93,7% 3,3% 3,0%
Landsgennemsnit 85,3% 7,5% 7,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2020 til juni 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes