Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Roskilde Dom Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Vores eget mål er en gennemsnitslig ventetid på 5 minutter og højst 5% venter i mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Måling i uge 27 2022: Gennemsnitlig ventetid på 2,8 min. 1 % har ventet i mere end 10 minutter.
 • Ekspeditionstid
  Vi ønsker, at kunder kan ekspederes / betjenes hurtigst muligt.
 • Fejludlevering
  Vores ønske er, at ingen fejl registreres. Grænseværdien for antallet af fejludleveringer er 2 ud af 10.000 receptekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Måling september 2022: 0,01% fejludleveringer.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Vores ønske er, at ingen fejl registreres. Grænseværdien for antallet af fejludleveringer er 1 ud af 10.000 receptekspeditioner.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Måling september 2022: 0% fejludleveringer.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi ønsker, at have en leveringsevne på mindst 98%.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Måling i uge 26 & 27: 98,7%.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Vores ønske er, at alle kunder tilbydes faglig rådgivning og information i skranken.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Måling i uge XX 2022: Samlet er XX% af kunderne inviteret til dialog. De XX% er fordelt således: XX% fra håndkøb, XX% fra recept og XX% fra dosispakket medicin.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelse udføres på filial, Hyrdehøj Apotek.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Thomas Kenneth Nielsen-Isaksen
 • Apotekets farmaceuter
  13
 • Apotekets farmakonomer
  18
 • Apotekets farmakonomelever
  4
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har handicapvenlig- og kørestolsindgang.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Dørklokke haves udenfor. Stokkeholdere haves ved alle skranker. Blinde kan om nødvendigt hjælpes ved nummersystem samt betjenes fra dertil indrettede siddepladser. Døve kan om nødvendigt informeres skriftligt.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,6% 7,5% 5,9%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 73,7% 13,6% 12,7%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes