Artboard 1

Værd at vide om Rudkøbing Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Apovac
 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnit højst 5 min, højst 5% mere end 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnit =1,6min, 0% mere end 10min. målt uge 13,2020
 • Fejludlevering
  maksimalt 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,008% målt 1. halvår 2020
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  maksimalt 0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,0%, målt 1. halvår 2020
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  97% målt uge 18, 2020

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af kunderne indbydes til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  97%, målt i uge 38, 2019.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Der medsendes altid information ved leveringsproblemer samt ved substitution.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Kunderne anmodes om at tage kontakt til apoteket ved spørgsmål.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  1,6
 • Apotekets farmakonomer
  6,8
 • Apotekets farmakonomelever
  2,9
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3,4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er plan indgang med automatiske døre og adgang for rollator, kørestol samt elscooter.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  I forbindelse med ekspedition yder apotekets personale den praktiske hjælp der måtte ønskes. Apoteket tilbyder udbringning af varer.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,3% 8,4% 5,3%
Landsgennemsnit 80,7% 12,9% 6,4%
Dosispakket medicin Apoteket 83,2% 11,1% 5,6%
Landsgennemsnit 85,3% 7,5% 7,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2020 til juni 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes