Artboard 1

Værd at vide om Rødby Løve Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Blodsukkermåling og rådgivning
 • Blodtryksmåling og rådgivning
 • Rygeafvænning (individuel)
 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Ryd op i medicinskabet
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Andre ydelser

 • Kompressions- og støttestrømper
 • Influenzavaccinationer
 • Apovac
 • Pneumokokvaccination
 • Antistoftest for COVID-19

Distribution

 • Køventetid
  90 % indenfor 5 minutter, 8 % indenfor 10 minutter og 2% mere end 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Februar 2018: opfylder målene alle dage
 • Ekspeditionstid
  direkte ekspedition
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  100 %
 • Fejludlevering
  Optimalt ingen dog højst 0,02 % i fohold til det samlede ordinationstal
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  1.1.2017 - 31.12.2017: 0,015 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Optimalt ingen dog højst 0,02 % i forhold til antal dosisordinationer
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 98 % eksternt
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  August 2018: 98,4%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Vi inviterer kunder som henter selv til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Oktober 2017: 78 % inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Der sendes besked om substitutioner

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Louise Ingerslev Vorbeck
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  6
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Vi ekspederer kunderne på gaden
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Vi har en klokke på gaden

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 71,1% 22,2% 6,7%
Landsgennemsnit 80,1% 13,6% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 90,4% 7,0% 2,6%
Landsgennemsnit 79,8% 10,9% 9,4%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2020 til december 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes