Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Rødovre Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Maksimalt 5 pct. af kunderne må vente mere end 10 min. og gns.ventetid på under 5 min. opgjort pr. dag
 • Køventetid, målopfyldelse
  Ventetid kan ses på apoteket.dk/apoteker/roedovre-apotek
 • Ekspeditionstid
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
 • Fejludlevering
  Der må højest konstateres 0,02% fejl i forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 måneder.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Resultat for 2023: 9 fejl
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højest konstateres 2 fejl pr. år i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af dosiskort
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Resultat for 2023: 0 fejl
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Kundens behov for lægemidler skal i minimum 98% af tilfældene opfyldes ved afhentning eller forsendelse, beregnet i forhold til det samlede antal forespørgsler/bestillinger.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Resultat uge 12, 2024: 97,8%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder, som køber medicin til sig selv eller egne børn under 15 år, skal inviteres til dialog. Der tilbydes rådgivning ved køb af receptmedicin, dosispakket medicin og håndkøbsmedicin. Min. 85% a
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Resultat 2024: 74,5 % af kunderne mener, at personalet sætter sig ind i situationen. 56,3% af kunderne mener, at personalet spurgte ind til deres behov. 88,7% mener, at personalet taler, så de forstår
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder kan kontakte apoteket vedrørende spørgsmål til leveret receptmedicin, dosispakket medicin og håndkøb. Ved kundetilfredshedsundersøgelse skal minimum 85% af kunderne være tilfredse m
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Resultat 2023: ej målt

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  6
 • Apotekets farmakonomer
  18
 • Apotekets farmakonomelever
  5
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  6

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Ingen trapper og automatisk døråbning.
 • Andre servicetiltag for handicappede

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,8% 8,5% 7,7%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 88,5% 5,6% 5,9%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes