Artboard 1

Værd at vide om Silkeborg Himmelbjerg Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Ryd op i medicinskabet
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Instruktion i selvmåling af blodsukker

Andre ydelser

 • Antistoftest for COVID-19
 • Apovac
 • Brystpumpeudlejning
 • Eftersyn af vagtlægetasker
 • Genordination
 • Influenzavaccinationer
 • Kompressions- og støttestrømper
 • Kuliltemåling
 • Specialsko

Distribution

 • Ekspeditionstid
  Ingen (direkte ekspedition
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Ikke relevant
 • Fejludlevering
  Højst 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,0099%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 5 fejl årligt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  2 fejl i perioden 1. - 3. kvartal 2015
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% af receptordinerede lægemidler udleveres straks
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,6% målt i uge 24 2015

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  50% tilbydes information, 10% tilbydes rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  17,5% fik information, 13% fik rådgivning målt i uge 34 2014
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle kunder får information og rådgivning ved henvendelse til apoteket
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Ikke relevant

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Edvard Baasch
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  12
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Automatisk døråbning, ingen trapper, god plads i butikken, p-pladser tæt på apoteket
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Ekspedition ved en særlig kasse.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,0% 8,5% 5,4%
Landsgennemsnit 80,6% 13,1% 6,3%
Dosispakket medicin Apoteket 76,1% 13,4% 10,5%
Landsgennemsnit 82,6% 9,3% 8,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2020 til september 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes