Artboard 1

Værd at vide om Silkeborg Ørne Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Antistoftest for COVID-19
 • Influenzavaccinationer
 • Pneumokokvaccination

Andre ydelser

 • Apovac
 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  2020:gens. højst 5 min., 95% ekspederes inden 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  opfylder mål, se elektroniske data
 • Ekspeditionstid
  Direkte ekspedition.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  direkte ekspedition
 • Fejludlevering
  0,02% fejludleveringer i forhold til det samlede antal ordinationer.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,006% 2020
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Tilstræber 0-fejl, højst 1 fejl pr. 100 kunder pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  2020:0 fejl
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  2020: uge 25:98,7%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Tilstræber at alle kunder inviteres til dialog mål 80%
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  2020 87,1%(recept), HK:(88%), dosis:75%)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder orienteres skriftligt eller pr. telefon i det omfang, det vurderes at være nødvendigt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle får informaton via forsendelsesbilag om kontakttelefon

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Inga Vilstrup
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  6
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  5

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  apoteket ligger i gadeplan med direkte indgang
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Kan ringe til os og få udleveret ved bagdøren, som man kan køre til

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,2% 10,3% 7,5%
Landsgennemsnit 79,4% 13,9% 6,7%
Dosispakket medicin Apoteket 78,0% 11,8% 10,1%
Landsgennemsnit 82,1% 9,6% 8,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2021 til juni 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes