Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Skanderborg Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Mindst 90 % af vore kunder ekspederes indenfor 10 min.
 • Ekspeditionstid
  Recepter ekspederes ved første kontakt i apotekets skranke.
 • Fejludlevering
  Max 0.02 % accepteres med hensyn til korrekt pakning og rigtig dosering
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Max 0.02 % accepteres.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Højst 5 % af vore kunder kommer til at henvende sig 2 gange efter deres receptmedicin.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 30 % af vore kunder modtager faglig rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Ved forsendelse tilbydes yderligere oplysninger ved telefonisk henvendelse til apoteket.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  41
 • Apotekets farmakonomelever
  7
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  32

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket er tilgængeligt for kørestolsbrugere.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 0,0% 0,0% 0,0%
Landsgennemsnit 0,0% 0,0% 0,0%
Dosispakket medicin Apoteket 0,0% 0,0% 0,0%
Landsgennemsnit 0,0% 0,0% 0,0%

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes