Artboard 1

Værd at vide om Skive Løve Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid er under 5 minutter og maksimalt 5% af kunderne må vente mere end 10 minutter opgjort pr dag.
 • Køventetid, målopfyldelse
  I perioden 12-08-19 til 07-09-2019 var gennemsnitsventetiden 1,58 minut. Kun 1,08% % af kunderne ventede mere end 10 munutter
 • Ekspeditionstid
  Den gennemsnitlige ventetid er under 5 minutter og maksimalt 5% af kunderne må vente mere end 10 minutter opgjort pr dag.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  I perioden 02-9-2019 til 08-09-2019 var gennemsnitsventetiden 2,45 minutter. Kun 0,2 % af kunderne ventede mere end 10 minutter
 • Fejludlevering
  Der må højst være 0,02% fejl. Sagt på en anden måde, der må højst være 2 fejl ud af 10.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I perioden 01-01-2019 til 11-09-2019 havde apoteket 0,009%. mindre end 1 fejl ud af 10.000 ekspeditioner
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  I forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort, må der højst opstå 2 fejl
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  I perioden 01-01-2019 til 11-09-2019 havde apoteket 0 fejl i forbindelse med ajurføring og oprettelse af dosiskort.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apoteket skal kunne udlevere mindst 97,5 % af de receptordinerede lægemidler og de apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Apoteket kunne ved sidste måling (foretaget i uge 27) levere 98 % af de recept ordinerede lægemidler og apoteksforbeholdte lægemidler

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90% af kunderne i skranken skal tilbydes fagligt rådgivning og information i henhold til sektorkravene
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I perioden 07-10-2019 til 09-10-2019 blev mindst 96,42% af apotekets kunder tilbudt fagligrådgivning og information
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder opfordres til at ringe til apoteket hvis de har brug for yderligere rådgivning. Kunderne informeres skriftligt, om eventuelle ændringer. Ved ændringer i dosismedicinen, vedlægges besked herom.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100 % af apotekets forsendelseskunder informeres.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Automatisk døråbning i gadeniveau, og handicapkøretøjer kan frit passere i hele butikslokalet.Bag apoteket findes parkerinspladser med direkte indgang til apoteket.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,2% 10,1% 6,8%
Landsgennemsnit 80,6% 13,1% 6,3%
Dosispakket medicin Apoteket 94,7% 5,1% 0,2%
Landsgennemsnit 82,6% 9,3% 8,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2020 til september 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes