Værd at vide om Skjern Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Antistoftest for COVID-19
 • Influenzavaccination af 2-6-årige børn
 • Influenzavaccinationer
 • Kompressions- og støttestrømper
 • Pneumokokvaccination

Andre ydelser

 • Apovac
 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid på dagsbasis må højst være 5 minutter. Højst 5 % må vente mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Alle mål overholdt. Uge 10 2021
 • Fejludlevering
  0,02 % fejl i procent af antal ordinationer inden for det sidste år
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,007 %. Opgjort marts 2021
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0,02 % fejl i procent af antal ruller inden for det sidste år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,0476 %. Opgjort marts 2021
 • Servicegrad (leveringsevne)
  97 % i forhold til det totale antal ordinationer
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  99,1 % Uge 22 2021

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Apoteket indbyder alle kunder til dialog om deres lægemiddelbehandling og egenomsorg i forbindelse med apotekets produkter.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  89 % af apotekets kunder tilbydes rådgivning i skranken. Juni 2021
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder opfordres til at kontakte apoteket for rådgivning. Særligt vigtige informationer medgives skriftligt.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Louise Grysbæk
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  6
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der findes en handicapparkering umiddelbart udenfor apotekets indgang og gangarealerne er gjort så brede, at det er muligt at komme omkring med en kørestol.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 88,3% 7,3% 4,4%
Landsgennemsnit 81,8% 11,7% 6,5%
Dosispakket medicin Apoteket 93,8% 5,3% 0,8%
Landsgennemsnit 82,7% 9,1% 8,2%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2021 til marts 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes