Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Skælskør Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Målsætningen er, at kundernes ventetid i gennemsnit er under 5 minutter, og at højst 5 procent af kunderne bør vente mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Opgjort for 2022 januar til oktober. Apotekets kunder venter i gennemsnit 1.5 minutter og 0,1 % af kunderne venter i 10 minutter eller mere.
 • Fejludlevering
  højst 0,02 % årligt af alle ordinationer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,013 % af alle ordinationer i perioden oktober 2021 til 31. april 2022
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  højst 2 fejludleveringer om året for dosisdispenseret medicin
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  4 fejludleveringer fra 1. november 2021 til 31. oktober 2022
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Servicegraden for lægemidler i forhold til antal ordinationer skal være mindst 98 % i gennemsnit, målt over 2 uger.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Opgjort september 2022. Servicegrad 98,2 %.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  85 % af vores kunder, der henter receptpligtig medicin, inkl. dosisdispenseret medicin, til sig selv eller barn under 15 år inviteres til dialog og 70 % af kunderne, der henter håndkøbsmedicin til sig selv eller barn under 15 år inviteres til dialog. Apot
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Målt december 2021 . Målopfyldelse OK
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle informeres om, at rådgivning fås ved henvendelse til apoteket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  OK Information om henvendelse til apoteket sendes med.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  5
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,7% 7,3% 6,0%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 84,5% 6,2% 9,3%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes