Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Slagelse Rådhusapoteket

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  85 % ekspederes inden for 10 minutter. Ingen venter mere end 20 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  91 % venter mindre end 10 minutter. 0,4 % venter mere end 20 minutter
 • Fejludlevering
  0,2 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,014 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0,2 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0 %
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  97,9 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  100 % af alle kunder tilbydes information
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  100 % af alle forsendelseskunder tilbydes faglig rådvigning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100 % af alle forsendelseskunder fik skriftlig tilbud om faglig rådgivning

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Niels-Philip Søgaard
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  13
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  6

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Ja

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,2% 9,2% 6,6%
Landsgennemsnit 81,8% 12,3% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 74,3% 9,1% 16,6%
Landsgennemsnit 79,8% 9,2% 11,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2022 til december 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes