Artboard 1

Værd at vide om Solrød Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Genordination
 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid max. 5 min., max. 10 minutters ventetid for 95% kunder.
 • Køventetid, målopfyldelse
  (Uge 37 - 2020) Gns. ventetid 1,4 min; 100 % af kunderne ventede i max 10 minutter. Se envidere gns. af seneste 4 ugers ventetid i skemaet Ventetid på Solrød Apotek.
 • Ekspeditionstid
  Direkte ekspedition.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Se gns. af seneste 4 ugers ventetid i skemaet Ventetid på Solrød Apotek.
 • Fejludlevering
  max. 0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01 % (Juli 2019 - Juni 2020)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  max. 0,02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,00 % (Juli 2019 - Juni 2020)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  min. 98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,3 % (Uge 44 - 2020)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  95 % af apotekets kunder, der henter lægmidler, naturlægemidler og stærke vitaminpræparater til eget brug eller til børn under 15 år tilbydes information og/eller rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  91,5 % (uge 46, 2020)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Kontakt apoteket ved behov for information og rådgivning.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  20
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Automatisk døråbning, intet trappetrin, god plads til bl.a. rollatore og kørestole.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Handicappede tilbydes hjælp i det omfang personalet skønner det behjælpeligt.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 79,6% 14,1% 6,2%
Landsgennemsnit 80,6% 13,1% 6,3%
Dosispakket medicin Apoteket 92,4% 3,2% 4,4%
Landsgennemsnit 82,6% 9,3% 8,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2020 til september 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes