Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Stege Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid pr. dag skal være under 5 minutter og 95 % af kunderne ekspederes indenfor 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  Den gennemsnitlige ventetid januar- 16.december 2021: 2,2 minutter og 99,7 % af kunderne blev ekspederet indenfor 10 minutter
 • Fejludlevering
  Apotekets mål for fejludleveringer er højst 2 pr. måned(svarende til ca. 0,01% af alle ordinationer)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Januar- 16. december 2021: 0,8 fejludlevering pr. måned
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Fejl opstået i forbindelse med receptekspedition eller håndtering af dosisdispenserede lægemidler registreres sammen med øvrige fejludleveringer
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Servicegraden skal være mindst 97%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  april 2021: 99,6%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af kunderne inviteres til dialog (opfyldt krav i Sektorkrav til skrankerådgivning)
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  December 2021: 98%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder skal modtage information om substitution, hvis dette er foretaget, samt muligheden for at modtage rådgivning pr telefon
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Patientkvittering med information på bagsiden og substitutionsetiket (hvor relevant) sendes med til alle forsendelseskunder

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Birgitte Egeberg Carlsen
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  6
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Stege Apotek er meget handicapvenligt, da indgangen ligger i gadeplan, så der er ingen dørtrin eller trapper, og døren åbner og lukker automatisk.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 87,5% 6,9% 5,6%
Landsgennemsnit 81,8% 12,3% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 0,0% 0,0% 0,0%
Landsgennemsnit 79,8% 9,2% 11,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2022 til december 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes