Artboard 1

Værd at vide om Stevns Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Antistoftest for COVID-19
 • Influenzavaccinationer
 • Pneumokokvaccination

Distribution

 • Køventetid
  90% af kunderne må højst vente 10 min. resten må højst vente 25 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  99% eksp. under 10 min. (uge 3 2019)
 • Fejludlevering
  Højst 0,02% fejludleveringer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 0 fejl på 12 mdr. i doseringskort
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0 i 6 måneder
 • Servicegrad (leveringsevne)
  95 % af alle anmodninger om udlevering af receptordinerede og håndkøbslægemidler skal kunne imødekommes
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,7% (uge 43 2019)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af kunderne tilbydes faglig rådgivning i henhold til sektorkrav
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  90,2% på recept og 90,3 for HK uge 3 2019
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  forsendelseskunder opfordres til at kontakte apoteket på tlf. for yderligere rådgivning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  alle tilbudt via flyer i poserne

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Apoteker
 • Apotekets farmaceuter
  3 farmaceut
 • Apotekets farmakonomer
  7 farmakonomer
 • Apotekets farmakonomelever
  4 elever
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3 øvrige medarbejdere

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Rampe med adgang for kørestolbrugere

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,2% 9,0% 6,8%
Landsgennemsnit 80,7% 12,9% 6,4%
Dosispakket medicin Apoteket 94,1% 4,8% 1,1%
Landsgennemsnit 85,3% 7,5% 7,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2020 til juni 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes