Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Stevns Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlige ventetid under 5 min.Højst 5% venter mellem 5 og 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnitlige ventetid 2,3min.89% har ventet under5min,11% har ventet mellem 5 og 10 min(uge 11 2022)
 • Fejludlevering
  Højst 0,02% fejludleveringer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,018 i perioden februar 2021-februar 2022
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 2 fejl på 12 mdr. i doseringskort
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  1 i 2022
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 % af bestilt medicin er på lager
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  99,5 % uge 11 2022

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90% kunder tilbydes faglig rådgivning i henhold til sektorkrav
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  94,58%af kunder som hentede receptpligtigt medicin fik tilbudtrådgivning,91,13 % af kunder der hentede håndkøbslægemidler, og 100% af dosis kunder fik tilbudt rådgivning (uge 48.2020)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder opfordres til at kontakte apoteket på tlf. for yderligere rådgivning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle forsendelseskunder oplyses via flyer i poserne om, hvordan yderligere rådgivning kan fås.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  10
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Rampe med adgang for kørestolbrugere samt automatisk døråbner
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Stort handicaptoilet

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 87,0% 8,1% 4,9%
Landsgennemsnit 82,5% 11,6% 6,0%
Dosispakket medicin Apoteket 93,0% 6,1% 0,9%
Landsgennemsnit 81,3% 10,2% 8,5%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2023 til december 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes