Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Struer Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig køventetid må højst være 5 minutter og 95 % af kunderne må højst vente 10 minutter før kontakt med en skrankemedarbejder.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Ventetiden måles dagligt. Se resultater på www.apoteket.dk.
 • Ekspeditionstid
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
 • Fejludlevering
  Der må højst være 0,02 % fejl svarende til 2 fejl pr. 10.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Måling pr. 31.03.2024 opgjort 12 måneder tilbage: 0,0042 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst være 0,02 % fejl svarende til 2 fejl pr. 10.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Måling pr. 31.03.2024 opgjort 12 måneder tilbage: 0,0123 %
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Servicegrad mindst 98 %.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Ved den seneste måling i uge 50 2022 var servicegraden 98,8 % for receptordinerede lægemidler og 99,6 % for håndkøbslægemidler

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90% af alle kunder, der henter medicin til sig selv eller egne børn under 15 år, inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Ved måling d. 28/8-23 blev 92,1 % inviteret til dialog.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder oplyses skriftligt om at de kan ringe til apoteket, hvis de er i tvivl om noget eller har behov for information og rådgivning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Ved måling d. 28/8-23 blev alle forsendelseskunder oplyst skriftligt om at de kan ringe til apoteket, hvis de er i tvivl om noget eller har behov for information og rådgivning.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  10
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er niveaufri adgang til Struer apotek
 • Andre servicetiltag for handicappede

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,6% 10,9% 5,5%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 75,6% 13,3% 11,1%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes