Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål
Artboard 1

Værd at vide om Søborg Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Antistoftest for COVID-19
 • Influenzavaccinationer
 • Kompressions- og støttestrømper
 • Pneumokokvaccination

Andre ydelser

 • Apovac
 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  75%: max 5 min, højst 5% må vente mere end 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  se www.apoteket.dk
 • Ekspeditionstid
  75 % af vore kunder skal være ekspederet inden for 5 min. og højst 5% af kunderne må vente mere end 10 min.
 • Fejludlevering
  max 2 ud af 10.000
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  2 ud af 10.000 registreret i 2016
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  max 2 ud af 10.000
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% af det ordinerede eller substituerbart på lager
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,0

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle der køber håndkøbslægemidler, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt receptmedicin til eget brug eller til børn under 15 år inviteres til dialog og minimum 80% modtager rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  80% modtog rådgivning (feb 2020)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Information gives via indlægsselder, som følger lægemiddelpakningerne. Kunden oplyses desuden om, at de kan få yderligere oplysninger om lægemidlerne via henvendelse til apoteket

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Claude Lützen
 • Apotekets farmaceuter
  Liselotte, Laila, Julie.
 • Apotekets farmakonomer
  Anette, Eva, Mahwish, Lea, Benedicte (teamleder).
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  Tran

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Rampe, foldedør
 • Andre servicetiltag for handicappede
  udbringning m bud via Buddinge Apotek

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 81,7% 10,9% 7,3%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 0,0% 0,0% 0,0%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes