Værd at vide om Sønderborg Jernbane Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Genordination

Andre ydelser

 • Kvalitetscertificeret
 • Apovac

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Influenzavaccinationer
 • Pneumokokvaccination
 • Antistoftest for COVID-19
 • Lyntest for Covid-19
 • Influenzavaccination af 2-6-årige børn

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitsventetid under 5 min, mindst 95 % af kunderne skal være betjent inden 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Mål opfyldes
 • Fejludlevering
  Højst 0,02 % af kunderne må få udleveret forkert medicin
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Mål opfyldes
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst være 1 fejl pr. 500 udleveringer
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Mål opfyldes
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 98 % af forespørgsler på medicin imødekommes
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Mål opfyldes

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder, der henter medicin til eget brug inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Mål opfyldes
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelses kunder oplyses om at yderligere information om lægemidlerne kan fås ved henvendelse til apoteket
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Mål opfyldes

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Anna Grethe Finmand
 • Apotekets farmaceuter
  5 farmaceuter
 • Apotekets farmakonomer
  7 farmakonomer
 • Apotekets farmakonomelever
  3 farmakonomelever
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2 servicemedarbejdere

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er mulighed for at køre direkte ind på apoteket

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 78,0% 15,9% 6,1%
Landsgennemsnit 81,8% 11,7% 6,5%
Dosispakket medicin Apoteket 76,7% 11,1% 12,2%
Landsgennemsnit 82,7% 9,1% 8,2%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2021 til marts 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes