Artboard 1

Værd at vide om Sønderborg Løve Apotek, Center Øst

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Apovac
 • Eftersyn af skibsmedicinkister
 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  95% af vores kunder må højst vente 10 minutter før ekspeditionen begynder.Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Sidste måling udført i uge 2 2020 viser at målet overholdes (96% af vores kunder venter højst 10 minutter før ekspeditionen begynder og gennemsnitsventetid ligger på 3.4 minutter)
 • Fejludlevering
  Der må højst registreres 0,02% fejludleveringer ved receptekspedition i forhold til det samlede antal ordinationer inden for de sidste 12 måneder
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Sidste måling udført i juli 19 viser at målet overholdes (fejlprocent =0,009 %)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst være 2 fejl årligt opstået i forbindelse med håndtering af dosispakket medicin
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Sidste måling for perioden jjan 18-dec18 viser at målet overholdes
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Kundens behov for lægemidler skal i 98% af tilfældene opfyldes ved afhentning eller forsendelse, beregnet i forhold til det totale antal ordinationer
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Sidste måling i uge 48 2019 viser at målet overholdes.Servicegrad på 99,39 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af alle kunder,der henter receptmedicin til eget brug, eller eget mindreårige barn, herunder dosispakket medicin, samt håndkøbsmedicin inviteres til dialog og tilbydes information/rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Sidste måling fra uge 12/13 samt 32 2019 viser at 92,31 % af relevante receptkunder, 100% af dosiskunder samt 90,48 % af relevante håndkøbslægemidler kunder blev inviteret til dialog og rådgivet som beskrevet i apotekets servicemål for faglig rådgivning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder informeres skriftligt om, at de kan kontakte apoteket ved behov for information og rådgivning og i alle tvivlstilfælde
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  mål overholdes via forsendelsesbilag

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  13
 • Apotekets farmakonomelever
  6
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  12

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Automatisk indgangsdør

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 87,4% 7,2% 5,4%
Landsgennemsnit 81,3% 12,8% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 76,2% 13,4% 10,4%
Landsgennemsnit 84,5% 8,6% 6,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2019 til december 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes